Projekty

Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową


Charakterystyka stanu mutacji TP53 chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w Polsce


Standaryzacja cytometrycznej oceny choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową