Publikacje


"Szpiczak plazmocytowy" jest opracowaniem przeznaczonym przede wszystkim dla chorych na ten nowotwór krwi. Autorzy w przystępny sposób omawiają problematykę szpiczaka plazmocytowego, określanego również jako szpiczak mnogi.
Książka ta stanowi również podręcznik dla chorego opisując podstawy biologii szpiczaka.
Na wstępie przedstawiane są objawy kliniczne, które mogą nasunąć podejrzenie tej choroby oraz kryteria rozpoznania szpiczaka mnogiego jak i rekomendowane badania diagnostyczne.
W kolejnych rozdziałach opisano także cele terapeutyczne i obecnie stosowane metody lecznicze.
Walka ze szpiczakiem mnogim wymaga ścisłej współpracy chorego z lekarzem i lekarza z chorym. Do tego niewątpliwie potrzebny jest wspólny, zrozumiały dla obu stron język.
Biorąc po uwagę, że we wstępnej fazie leczenia dla chorego wszystko jest nowe, niezrozumiałe i niekiedy przerażające, to pozycja "Szpiczak plazmocytowy" stanowić będzie również swojego rodzaju "słownik" umożliwiający precyzyjne porozumiewanie się pomiędzy lekarzem i chorym.
Podręcznik ten jest syntetycznym zbiorem podstawowych informacji o szpiczaku plazmocytowym i o sposobach jego leczenia przeznaczonym zarówno dla pacjenta jak i dla najbliższych osób wspomagających chorego w walce z tym nowotworem.

Dziękujemy autorom tego wydawnictwa, specjalistom hematologom z ośrodków specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu szpiczaka ze Szwajcarii:

Dr C.Tavernie - Kierownikowi Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Kantonowego w Müsterlingen,
Dr U.Hess - Kierownikowi Oddziału Onkologii i Hematologii Szpitala Kantonowego w St.Gallen, oraz
Dr J.Voegeli z FMH/FAMH z La Chaux-de-Fonds.

Dr med. Grzegorz Charliński
Prof. dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos

ZOBACZ BROSZURĘ (niska jakość, .pdf, 6 MB)

ZAMÓW BROSZURĘ


Materiały do pobrania


Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację


Regulamin

Pobierz regulamin