Kontakt

dr n. med. Bartosz Puła

Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa

bartosz.pula@gmail.com
bpula@ihit.waw.pl


mgr inż. Marta Karp

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul.Chodźki 4a
20-093 Lublin

marta.karp@gmail.com

Administrator

info@klubhematologa.pl