Kontakt


dr n. med. Bartosz Puła
Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

bartosz.pula@gmail.com
bpula@ihit.waw.pl


mgr inż. Marta Karp
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul.Chodźki 4a, 20-093 Lublin

marta.karp@gmail.com


Administrator


info@klubhematologa.pl