O nas

Klub Młodego Hematologa powstał w 2010 roku jako inicjatywa młodych lekarzy i naukowców zainteresowanych hematologią. Skupia osoby chcące realizować projekty badawcze dotyczące hematoonkologii w Polsce oraz pragnące kształcić się zawodowo.

Klub Młodego Hematologa jest forum współpracy otwartym dla dynamicznych osób z całej Polski mających niekiedy wybitne osiągnięcia naukowe.

Wśród członków są osoby które wróciły do Polski z wiodących w hematologii instytutów naukowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej, które pragną dzielić się doświadczeniem i dalej pracować naukowo w Polsce.

Wsparcie na założenie Klubu oraz działalność uzyskano dzięki firmie Celgene.


Cele

Celem działalności klubu jest integracja środowiska dynamicznych osób chcących współpracować w realizacji projektów związanych z hematologią z całej Polski. W ramach Klubu działają grupy tematyczne skupiające swoją działalność naukową na chorych z rozrostowymi chorobami hematologicznymi. Nazwa Klub nie jest przypadkowa, gdyż działalność Klubu nie ogranicza się do prowadzenia wspólnych projektów naukowych, co jest typowe dla grup badawczych. Dzięki wsparciu partnerów członkowie Klubu mają dostęp do serwisu literaturowego, uczestniczą w szkoleniach prezentacji oraz w warsztatach. Jest to szczególnie istotne dla młodych osób nie mających często możliwości finansowania tego typu aktywności edukacyjnej, a chcących doskonalić swój warsztat naukowo-zawodowy.


Materiały do pobrania


Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację


Regulamin

Pobierz regulamin