Struktura

Zarząd 2016

Przewodniczący

Bartosz Puła


Wiceprzewodniczący

Rafał Machowicz


Skarbnik

Paweł Robak


Sekretarz

Marta Karp


Członek Zarządu

Aleksandra Gołos


Komisja rewizyjna

Agata Malenda, Joanna Barankiewicz, Tomasz Szczepanik

Zarząd 2010-2016

Przewodniczący

Krzysztof Giannopoulos


Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Butrym


Skarbnik

Krzysztof Jamoroziak


Pozostali członkowie

Michał Szymczyk, Jarosław Piszcz


Komisja rewizyjna

Patrycja Zielińska, Edyta Subocz, Grzegorz Charliński