Warszawa, 21.08.2017

Najbliższe spotkanie Klubu Młodego Hematologa odbędzie się dn. 21.09.2017 r. w godzinach 16:30-18:00 w sali D Centrum Konferencyjnego Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63 w Warszawie.

Warszawa, 02.02.2017

Dnia 2 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Klubu Młodego Hematologa w hotelu Mercure w Warszawie, w którym uczestniczyło 11 osób. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia nowego Zarządu oraz wyników wyborów. Poruszone zostały kwestie kontynuacji dotychczasowych projektów naukowych KMH oraz pozyskania środków finansowych na nowe pilotażowe projekty, nabóru nowych członków oraz zorganizowanie warsztatów w ramach wrześniowej Konferencji PTHiT w Warszawie. Ustalono zasady konkursu na realizację nowych pilotażowych projektów naukowych w ramach KMH.