Struktura


Zarząd 2016


Przewodniczący

Bartosz Puła


Wiceprzewodniczący

Rafał Machowicz


Skarbnik

Paweł Robak


Sekretarz

Marta Karp


Członek Zarządu

Aleksandra Gołos


Komisja rewizyjna

Agata Malenda, Joanna Barankiewicz, Tomasz Szczepanik


Zarząd 2010-2016


Przewodniczący

Krzysztof Giannopoulos


Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Butrym


Skarbnik

Aleksandra Butrym


Pozostali członkowie

Michał Szymczyk, Jarosław Piszcz


Komisja rewizyjna

Patrycja Zielińska, Edyta Subocz, Grzegorz Charliński


Kontaktdr n. med. Bartosz Puła

Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa

bartosz.pula@gmail.com
bpula@ihit.waw.plmgr inż. Marta Karp

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul.Chodźki 4a
20-093 Lublin

marta.karp@gmail.com


Materiały do pobrania


Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację


Regulamin

Pobierz regulamin


Broszura "Szpiczak Mnogi"

Zobacz Broszurę
(niska jakość, .pdf, 6 MB)

Zamów Broszurę