Aktualności

Zapraszamy serdecznie do udziału w Sesji Młodych Hematologów, która odbędzie się dnia 21 września 2017 r. o godz. 10:00 podczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Warszawie. W trakcie sesji wygłoszone zostaną następujące wykłady:

Możliwości rozwoju zawodowego i naukowego młodych hematonkologów w Polsce i na świecie
Przemysław Juszczyński (Warszawa)

Badania kliniczne a medycyna oparta na wartości (Value-Based Medicine)
Jan Walewski (Warszawa)

Jak opublikować dobry artykuł hematologiczny
Tomasz Szczepański (Katowice)

Aktualnie realizowane projekty w ramach Klubu Młodego Hematologa
Bartosz Puła (Warszawa)

Program XXVII Zjazdu PTHiT do pobrania


Klub Młodego Hematologa objął patronat nad kampanią „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce”, której celem jest zwrócenie uwagi lekarzy na tego typu dolegliwości jako świadczące o poważniejszym schorzeniu, a nawet zwiastujące wystąpienie szpiczaka plazmocytowego (szczególnie złamania kości, niewydolność nerek) jak również edukacja chorych i ich rodzin. Prawidłowa diagnoza choroby pozwoli na podjęcie odpowiedniego leczenia oraz zalecenie pacjentowi właściwej terapii.

Szpiczak plazmocytowy jest chorobą bardzo złożoną oraz w obecnych czasach wciąż nieuleczalną. Roczna zapadalność na ten nowotwór w Europie wynosi około 40 : 1 000 000. Jest to choroba, która występuje znacznie częściej u osób w wieku 60-65 lat, niż u pacjentów poniżej 40 roku życia. W ostatnim czasie obserwuje się jednak stały wzrost liczby zachorowań wśród pacjentów poniżej 60. roku życia. Pacjenci niejednokrotnie szukają pomocy u lekarzy rodzinnych, ortopedów, chirurgów, traumatologów, reumatologów, internistów, nefrologów, aby ostatecznie trafić do hematologów, gdzie niejednokrotnie po wielomiesięcznym lub nawet dłuższym opóźnieniu stawiana jest właściwa diagnoza. Najczęstszym powodem opóźnienia w diagnozie jest brak charakterystycznych objawów choroby, a w pozostałych przypadkach również występowanie nieswoistych objawów. Objawy choroby są często przypisywane przez lekarzy pierwszego kontaktu chorobom wieku podeszłego.

W ramach kampanii planowane jest m.in. uruchomienie strony internetowej skierowanej do lekarzy internistów oraz pierwszego kontaktu, do chorych na szpiczaka plazmocytowego, stworzenie broszur edukacyjnych i programów edukacyjnych z podstawowymi informacjami o chorobie, towarzyszącemu bólowi, możliwości konsultacji on-line lekarza rodzinnego z hematologiem. Równolegle niezbędne informację o chorobie oraz samej kampanii będą realizowane w ramach cyklicznych warsztatów oraz największych konferencji internistycznych w Polsce, co z pewnością przyczyni się do edukacji lekarzy, chorych oraz ich rodzin w kierunku czujności hematoonkologicznej. Realizacja założeń kampanii przełoży się na efektywniejsze wykrywanie szpiczaka plazmocytowego w Polsce, a tym samym na właściwą opiekę nad pacjentem oraz jego większy komfort życia z chorobą.

https://zdiagnozuj-szpiczaka.pl/


Szanowni Państwo,

Dnia 19 maja 2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się walne zgromadzenie Klubu Młodego Hematologa z udziałem nowych członków. Owocem tego spotkania było nakreślenie kierunku dalszej działalności oraz przeprowadzenie wyborów nowych władz Klubu Młodego Hematologa w październiku 2016 r.: dr n. med. Bartosz Puła (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), zastępca przewodniczącego: lek. Rafał Machowicz (Warszawa), skarbnik: dr n. med. Paweł Robak (Klinika Hematologii UM w Łodzi), sekretarz: mgr inż. Marta Karp (Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), członek Zarządu: dr n. med. Aleksandra Gołos (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), komisja rewizyjna: dr n. med. Agata Malenda (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), lek. Joanna Barankiewicz (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), lek. Tomasz Szczepaniak (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Poza powyższymi ośrodkami członkowie KMH reprezentują również ośrodki m.in. z Wrocławia, Olsztyna, Białegostoku, Katowic, Krakowa, Gdańska i Rzeszowa.

Aktualnie w ramach Klubu Młodego Hematologa prowadzonych jest kilka projektów naukowych, z których najbardziej zaawansowane dotyczą przewlekłej białaczki limfocytowej m.in. ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie (badanie wieloośrodkowe z centralnym bankowaniem próbek) oraz ocena częstości występowania mutacji genu TP53 w populacji polskiej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Ponadto, podejmowane są również próby standaryzacji cytometrycznej oceny choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (etap wstępny w 6 polskich ośrodkach). Ponadto, planowane są również obserwacyjne badania retrospektywne analizujące czynniki prognostyczne chorób nowotworowych wywodzących się z układu chłonnego oraz mieloidalnego.

Równolegle nadal prowadzone są działania mające na celu uzyskanie środków finansowych na małe pilotażowe projekty. Dotychczas działalność naukową zabezpieczały firmy farmaceutyczne w ramach grantów edukacyjnych. Poza działalnością naukową w ramach Klubu prowadzona jest działalność edukacyjno-zawodowa przez wspieranie finansowania szkoleń oraz warsztatów.

Młode osoby dopiero rozpoczynające swoją pracę naukową i zawodową w dziedzinie hematologii zapraszamy do współpracy przez zapisanie się do Klubu. Członkiem może zostać osoba, która nie ukończyła 35. roku życia, należy do Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz jest zainteresowana działalnością naukową w tym obszarze. Do uzyskania członkostwa niezbędna jest rekomendacja dwóch członków klubu i przesłanie wypełnionej deklaracji. Nabór jest możliwy w każdym terminie.

Łączę wyrazy szacunku,
Dr n. med. Bartosz Puła
Przewodniczący Klubu Młodego Hematologa sekcji młodych PTHiT