Aktualności


Jak napisać i opublikować artykuł naukowy
Prof. Wojciech Wysocki
VIII Hematology Forum / 22-23 lutego 2019 r.


Zapraszamy serdecznie do udziału w Sesji Młodych Hematologów, która odbędzie się dnia 21 września 2017 r. o godz. 10:00 podczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Warszawie. W trakcie sesji wygłoszone zostaną następujące wykłady:

Możliwości rozwoju zawodowego i naukowego młodych hematonkologów w Polsce i na świecie
Przemysław Juszczyński (Warszawa)

Badania kliniczne a medycyna oparta na wartości (Value-Based Medicine)
Jan Walewski (Warszawa)

Jak opublikować dobry artykuł hematologiczny
Tomasz Szczepański (Katowice)

Aktualnie realizowane projekty w ramach Klubu Młodego Hematologa
Bartosz Puła (Warszawa)

Program XXVII Zjazdu PTHiT do pobrania


Klub Młodego Hematologa objął patronat nad kampanią „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce”, której celem jest zwrócenie uwagi lekarzy na tego typu dolegliwości jako świadczące o poważniejszym schorzeniu, a nawet zwiastujące wystąpienie szpiczaka plazmocytowego (szczególnie złamania kości, niewydolność nerek) jak również edukacja chorych i ich rodzin. Prawidłowa diagnoza choroby pozwoli na podjęcie odpowiedniego leczenia oraz zalecenie pacjentowi właściwej terapii.

Szpiczak plazmocytowy jest chorobą bardzo złożoną oraz w obecnych czasach wciąż nieuleczalną. Roczna zapadalność na ten nowotwór w Europie wynosi około 40 : 1 000 000. Jest to choroba, która występuje znacznie częściej u osób w wieku 60-65 lat, niż u pacjentów poniżej 40 roku życia. W ostatnim czasie obserwuje się jednak stały wzrost liczby zachorowań wśród pacjentów poniżej 60. roku życia. Pacjenci niejednokrotnie szukają pomocy u lekarzy rodzinnych, ortopedów, chirurgów, traumatologów, reumatologów, internistów, nefrologów, aby ostatecznie trafić do hematologów, gdzie niejednokrotnie po wielomiesięcznym lub nawet dłuższym opóźnieniu stawiana jest właściwa diagnoza. Najczęstszym powodem opóźnienia w diagnozie jest brak charakterystycznych objawów choroby, a w pozostałych przypadkach również występowanie nieswoistych objawów. Objawy choroby są często przypisywane przez lekarzy pierwszego kontaktu chorobom wieku podeszłego.

W ramach kampanii planowane jest m.in. uruchomienie strony internetowej skierowanej do lekarzy internistów oraz pierwszego kontaktu, do chorych na szpiczaka plazmocytowego, stworzenie broszur edukacyjnych i programów edukacyjnych z podstawowymi informacjami o chorobie, towarzyszącemu bólowi, możliwości konsultacji on-line lekarza rodzinnego z hematologiem. Równolegle niezbędne informację o chorobie oraz samej kampanii będą realizowane w ramach cyklicznych warsztatów oraz największych konferencji internistycznych w Polsce, co z pewnością przyczyni się do edukacji lekarzy, chorych oraz ich rodzin w kierunku czujności hematoonkologicznej. Realizacja założeń kampanii przełoży się na efektywniejsze wykrywanie szpiczaka plazmocytowego w Polsce, a tym samym na właściwą opiekę nad pacjentem oraz jego większy komfort życia z chorobą.

www.zdiagnozuj-szpiczaka.pl


Szanowni Państwo,

Dnia 19 maja 2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się walne zgromadzenie Klubu Młodego Hematologa z udziałem nowych członków. Owocem tego spotkania było nakreślenie kierunku dalszej działalności oraz przeprowadzenie wyborów nowych władz Klubu Młodego Hematologa w październiku 2016 r.: dr n. med. Bartosz Puła (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), zastępca przewodniczącego: lek. Rafał Machowicz (Warszawa), skarbnik: dr n. med. Paweł Robak (Klinika Hematologii UM w Łodzi), sekretarz: mgr inż. Marta Karp (Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), członek Zarządu: dr n. med. Aleksandra Gołos (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), komisja rewizyjna: dr n. med. Agata Malenda (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), lek. Joanna Barankiewicz (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), lek. Tomasz Szczepaniak (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Poza powyższymi ośrodkami członkowie KMH reprezentują również ośrodki m.in. z Wrocławia, Olsztyna, Białegostoku, Katowic, Krakowa, Gdańska i Rzeszowa.

Aktualnie w ramach Klubu Młodego Hematologa prowadzonych jest kilka projektów naukowych, z których najbardziej zaawansowane dotyczą przewlekłej białaczki limfocytowej m.in. ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie (badanie wieloośrodkowe z centralnym bankowaniem próbek) oraz ocena częstości występowania mutacji genu TP53 w populacji polskiej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Ponadto, podejmowane są również próby standaryzacji cytometrycznej oceny choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (etap wstępny w 6 polskich ośrodkach). Ponadto, planowane są również obserwacyjne badania retrospektywne analizujące czynniki prognostyczne chorób nowotworowych wywodzących się z układu chłonnego oraz mieloidalnego.

Równolegle nadal prowadzone są działania mające na celu uzyskanie środków finansowych na małe pilotażowe projekty. Dotychczas działalność naukową zabezpieczały firmy farmaceutyczne w ramach grantów edukacyjnych. Poza działalnością naukową w ramach Klubu prowadzona jest działalność edukacyjno-zawodowa przez wspieranie finansowania szkoleń oraz warsztatów.

Młode osoby dopiero rozpoczynające swoją pracę naukową i zawodową w dziedzinie hematologii zapraszamy do współpracy przez zapisanie się do Klubu. Członkiem może zostać osoba, która nie ukończyła 35. roku życia, należy do Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz jest zainteresowana działalnością naukową w tym obszarze. Do uzyskania członkostwa niezbędna jest rekomendacja dwóch członków klubu i przesłanie wypełnionej deklaracji. Nabór jest możliwy w każdym terminie.

Łączę wyrazy szacunku,
Dr n. med. Bartosz Puła
Przewodniczący Klubu Młodego Hematologa sekcji młodych PTHiT


Materiały do pobrania


Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację


Regulamin

Pobierz regulamin


Broszura "Szpiczak Mnogi"

Zobacz Broszurę
(niska jakość, .pdf, 6 MB)

Zamów Broszurę