Aktualności

Szanowni Państwo,

Chciałem poinformować o planowanych zmianach w funkcjonowaniu Klubu Młodego Hematologa – sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) i zachęcić do wydelegowania kandydatów na nowych członków KMH z pracowników jednostki.

Klub Młodego Hematologa powstał w 2010 roku, jako inicjatywa młodych lekarzy i naukowców zainteresowanych hematologią. Klub realizuje swój cel poprzez: organizowanie spotkań roboczych i konferencji, szkoleń dotyczących warsztatu naukowego oraz zawodowego, działalność medialną, opracowywanie i publikowanie propozycji rozwiązań zmierzających do podwyższenia poziomu kształcenia zawodowego hematologów w Polsce oraz aplikację wspólnych projektów naukowych i prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych. Aktualnie prowadzonych jest kilka projektów naukowych, z których najbardziej zaawansowane dotyczą analizy nowych czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej (badanie wielośrodkowe z centralnym bankowaniem próbek) oraz standaryzacji cytometrycznej oceny choroby resztkowej u chorych na PBL (aktualnie etap wstępny w 6 polskich ośrodkach). Zakończone zostały projekty dotyczące wydania materiałów edukacyjnych dla chorych oraz schematów chemioterapii w formie niezbędnika dla lekarzy. W ramach KMH przeprowadzone zostało duże badanie obserwacyjne dotyczące charakterystyki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce, a w czasie zjazdów PTHiT prowadzone były sesje KMH.

W ostatnich latach zmieniła się edukacja młodych lekarzy hematologów - hematologia stała się specjalizacją podstawową z dość dużą liczbą miejsc rezydenckich. Zmienia się również formuła działalności PTHiT angażująca młode osoby związane z hematologią, które zgodnie ze statutem, mogą nie być lekarzami tylko przedstawicielami innych nauk przyrodniczych. Efektywna działalność KMH wiąże się również z uzyskaniem stabilnego finansowania, które obecnie jest zabezpieczone grantami edukacyjnymi fundowanymi przez firmy farmaceutyczne. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje mi się, że nadszedł już czas żeby KMH wzorem innych towarzystw naukowych skupiało członków poniżej 35 lat. Jako, że większość aktualnych członków przekroczyła tę granicę wieku proponuję aktualnych członków wraz z Zarządem przenieść do zespołu doradczego, który będzie miał na celu nie tylko pomoc w funkcjonowaniu KMH, ale również będzie służył wsparciem merytorycznym przy prowadzonych projektach. Konieczny, zatem staje się nabór nowych członków, wybranie nowego przewodniczącego oraz zmiana Zarządu.

Zebranie zmieniające zasady działania KMH planowane jest w przededniu II Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, dnia 19 maja o godzinie 18:00 w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Bardzo proszę o przesłanie danych personalnych kandydatów na nowych członków KMH do dnia 10 kwietnia 2016 roku na adres krzysztof.giannopoulos@gmail.com wraz z uzupełnioną deklaracją członkowską znajdująca się na stronie www.klubhematologa.org. Osobą rekomendującą może być kierownik jednostki lub członek KMH. W miarę możliwości organizator konferencji będzie starał się zapewnić noclegi uczestnikom spotkania, stąd też konieczność wczesnego zgłaszania chęci uczestnictwa.

Łączę wyrazy szacunku,
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Przewodniczący Klubu Młodego Hematologa sekcji młodych PTHiT

Broszura

"Szpiczak plazmocytowy" jest opracowaniem przeznaczonym przede wszystkim dla chorych na ten nowotwór krwi. Autorzy w przystępny sposób omawiają problematykę szpiczaka plazmocytowego, określanego również jako szpiczak mnogi.

>>Więcej